Om Pulverlack

Fördelarna med pulverlackering är många. Slitstarkt, hög livslängd, bra vidhäftning och ett mycket bra korrosionsskydd är några av pulverlackeringens goda egenskaper som gör valet enkelt när du ska välja ytbehandlingsmetod. Skarpa hörn får en mjukare form då pulverlacken bäddar in metallen och gör den repsäker. All metall kan pulverlackeras och vi har ett brett urval av kulörer, glans och strukturer beroende på dina krav på den färdiga produktens funktionalitet.
Vi på Umeå pulverlack jobbar ständigt med att utveckla vårt miljötänk. Pulverlackering är mindre miljöförstörande än traditionell lackering och lackeringen sker helt utan lösningsmedel. Pulverlackering kan användas på en rad produkter inom flertalet branscher. Exempelvis inom fordons-, bygg-, sanitets-, inrednings-, och elektronik branschen. I kombination med pyrolys samt sandblästring uppfyller vi de flesta kunders behov/krav på kvalitet och finish.

Varför pulverlack?

FÖRBEHANDLING

Utan en riktigt bra förbehandling blir vidhäftning och korrosionsbeständighet dålig. Man brukar säga att en god förbehandling utgör 70% av den färdiga produkten. Vem som helst kan lägga lack på en detalj och få det att se bra ut, men utan korrekt förbehandling kommer problemen snart visa sig. Vår förbehandling sker i en tvätt med två separata kammare. Varje enskild tvättcykel skräddarsys enkelt beroende på vilket gods som skall behandlas. Processen är automatiserad och optimerad för att eliminera risk för kemikalie-intorkning och ytrost.

Kammare Ett

Riktbara flatstråledysor, där rören är ihoplänkade och vrids fram- och tillbaka för att ge fullständig täckning av godset samt maximal mekanisk tvätt-effekt, principen medför också att godset spolas från olika vinklar vilket säkerställer tvättresultatet. Under spolningen förflyttas dessutom själva godset för att ytterligare säkerställa bästa resultat.

Steg 1. Alkalisk avfettning
Ger en effektiv rengöring och avfettning av godset samt betar bort oxid på aluminium och varmförzinkat stål.
Steg 2. Alkalisk avfettning
Precis som ovanstående. Det finns dock många fördelar att köra två avfettningssteg. Kontentan är att vi säkerställer att godset verkligen är RENT innan det går vidare till kammare två.
All avdunstning som sker vid avfettning i steg 1-2 ersätts via en motströmsdimningsfunktion. Efter avslutad spolfas i steg 2 aktiveras motströmsdimning från råvattensköljen steg 3. Detta ger en kort sköljning av godset samtidigt som våthållning bibehålls så att varken oxidering eller intorkning av kemrester sker.

Kammare Två

Stora spolmängder genom dysor med fullkon, vilket ger fullgod sköljeffekt med överlappande spolbilder och samma täckning av spoldysor som i kammare ett. Principen innebär stora spolmängder som riktas från både väggarna, taket och även underspolning från golvet. Godset förflyttas under spolningen för att ytterligare säkerställa bästa resultat.

Steg 3. Råvattenskölj
Tack vare vår fenomenala vattenrening i kombination med motströmsdimning innehåller detta vatten betydligt mindre salter än det kommunala vattnet. Detta trots föregående avfettning! I praktiken är detta en DI-skölj.
Steg 4. DI-skölj
Skölj med avjoniserat vatten före ytomvandling.
Steg 5.
En kromfri ytomvandling med Oxsilan
Steg 6. DI-skölj
Skölj med avjoniserat vatten.
Genom motströmningsfunktion ersätts vattnet i steg 3 med vatten från filterkrets i steg 4. Steg 4 ersätts även där med en motströmsdimmingssköljning från steg 6 via kolfilter. På detta vis får alltid godset det renaste avjoniserade vattnet och även så fås omsättning på alla sköljar så att bakterietillväxt hämmas. Steg 6 ersätts med DI-vatten från RO buffert.

Vätskerening

Steg 1-2 med påstrycksfilter och magnetinsats.

Steg 3 med påstrycksfilter.

Steg 4 med jonbytare.

Steg 5 Silan med påstrycksfilter.

Steg 6 med omkoppling till samma jonbytare som steg 4 alterneras mellan stegen via två tidkanaler

Vattentork

Cirkulationsaggregatet har ett elektriskt värmebatteri vilket värmer luften som cirkuleras och blåses på via kanaler och dysor. Vid vattentorkning kan påblåsningshastigheten i dysorna ökas till 30 m/s. Analyser – kvalitetssäkring Genom regelbundna analyser av baden och uppföljning med rätt åtgärd säkerställer vi att kvalitén matchar de högt ställda krav våra kunder ställer på oss.. Tack vare ett väl genomarbetat ledningssystem har vi goda rutiner och förutsättningar att leva upp till detta.