Vår Anläggning

Vi kan ta in riktigt stort gods

Pulverlackering

Vår pulverlackering är dimensionerad för produkter och fixturer upp till 6400 mm (längd) gånger 3000 mm (bredd) gånger 3000 mm (höjd).

 

Pyrolys

Vår pyrolysugn är dimensionerad för produkter och fixturer upp till 4300 mm (längd) gånger 2700 mm (bredd) gånger 3000 mm höjd.

 

Blästring

Vår blästerlokal klarar av stora föremål
och har måtten 8000 mm (längd) gånger 3400mm (bredd) gånger 2800 mm (höjd).

Verkstäder & industrier tillhör våra stora kunder

men vi åtar oss även mindre volymleveranser från butiker och privatpersoner.

FÖRBEHANDLING

70% AV RESULTATET

Utan en riktigt bra förbehandling blir vidhäftning och korrosionsbeständighet dålig. Man brukar säga att en god förbehandling utgör 70% av den färdiga produkten. Vem som helst kan lägga lack på en detalj och få det att se bra ut, men utan korrekt förbehandling kommer problemen snart visa sig.

Vår förbehandling sker i en tvätt med två separata kammare. Varje enskild tvättcykel skräddarsys enkelt beroende på vilket gods som skall behandlas. Processen är automatiserad och optimerad för att eliminera risk för kemikalie-intorkning och ytrost.

Läs mer om vår förbehandling här.

PULVERLACKERING

Pulverlackering har under de senaste åren blivit allt mer efterfrågat eftersom fördelarna med pulverlackering är många. Slitstarkt, hög livslängd, bra vidhäftning och ett mycket bra korrosionsskydd är några av pulverlackeringens goda egenskaper som gör valet enkelt när du ska välja ytbehandlingsmetod. Skarpa hörn får en mjukare form då pulverlacken bäddar in metallen och gör den repsäker.

All metall kan pulverlackeras och vi har ett brett urval av kulörer, glans och strukturer beroende på dina krav på den färdiga produktens funktionalitet.

Pulverlackeringen är mindre miljöförstörande än traditionell lackering och lackeringen sker helt utan användning av lösningsmedel.

Pyrolys

Sandblästring

Metallföremål görs rena i pyrolysugnen genom att den brännbara substansen förkolnas och omvandlas till rök och aska. Rök från föremålen förbränns i en efterbrännare för att förhindra miljöförorening. Skorstensgaserna består av vattenånga och koldioxid som är osynlig, luktfri och ofarlig.

Exempel på föremål som kan rengöras är cylinderlock, cylinderblock och vevaxlar inom bilbranschen, jiggar, hängjärn, och små föremål inom bearbetningssektorn, små statorer och elmotorer inom omlindningssektorn och gjutformar och munstycken inom plastsektorn.

Förr skedde rengöring av sådana föremål med kemiska metoder, med användning av syra, lut eller organiska kemikalielösningar.  Eftersom rengöring med pyrolys använder värme i stället för kemikalier, slipper man de problem som kemisk rengöring medför dvs höga omkostnader, säkerhets- och giftighetsrisker och kassering av det förbrukade lösningsmedlet.

 

Sandblästring innebär att man rengör en yta genom att med högt tryck låta sand slungas från ett munstycke mot en yta som nöts ned.

Sandblästring ökar vidhäftningen inför lackering och är ett bra komplement till pyrolys när det är temperaturkänsliga detaljer.

I kombination med vår förbehandling och rätt grund håller standarden mycket hög klass.

Genom ett nära samarbete med kunden får vi fram ytan som krävs för varje enskild detalj, oavsett om det gäller att ge ytan en bättre vidhäftning före ytbehandling, få bort rostangrepp, ta bort glödskal efter härdning och laserskärning eller rensa och runda till vassa kanter.

Vi har en modern blästerhall, miljövänliga blästermedel samt skicklig personal med många års erfarenhet.